Hoogtepunt op Cederbergfees Kuiertuin-program

Dankie Dobbelsteuners vir ’n duisend likes!
October 11, 2016
Herdenkingskonsert by die Bergteater ’n voorreg
October 11, 2016

Dobbelsteun speel Saterdag, 22 Oktober, in die Kuiertuin by die Cederbergfees en is beslis die hoogtepunt op die program.

Die Kuiertuin is agter die Toerismekantoor in die Hoofstraat en kaartjies kos R75 vir volwassenes en R40 vir skoolgaande kinders. Die Cederberg Kunstefees het aanvanklik in 1997 as die Leipoldtfees bekend gestaan en is genoem na C. Louis Leipoldt, ‘n dokter, skrywer en digter wat in Clanwilliam grootgeword het.  Hierdie literêre figuur met vele talente het ‘n ikoon van die Afrikaanse kultuur geword.  Die fees was oorspronklik ‘n viering van sy literêre werk, resepte en die algemene kultuur waarin hy groot geword het.

Die fees het verder uitgebrei onder die invloed van nog ‘n Clanwilliam boorling, wyle Tolla van der Merwe.  Tolla, alombekende storieverteller was in sy laaste lewensjaar die beskermheer van ‘n storievertelprogram waartydens storievertellers soos Tolla, Pieter van der Westhuizen, Nico Nel, Allan Hughes, Ollie Viloen en Tolla se seun, Wicus opgetree het. Ter nagedagtenis aan Tolla het die feeskomitee besluit om Tolla se Stoep (‘n gratis straatprogram) ‘n jaarlikse instelling te maak om jong storievertellers te identifiseer en te help ontwikkel in die geselskap van gevestigde storievertellers.

Stalletjies, wedstryde, vertonings, opvoerings en enterpreneurskap het verder tot die basis van die fees bygedra.  Die Cederberg Kunstefees se hoof doelwit is om die kunste na die platteland te bring.  Verder omvat dit die viering van ‘n streekkultuur, ontwikkeling van ekonomiese groei en die uitdaging vir transformasie.  Die fees is alombekend vir sy Afrikaanse kultuur.  Die uitdaging vir transformasie en sosio-ekonomiese versterking blyk in die verandering in die fees se inhoud, nl. die verskuiwing van ‘n eksklusiewe Leipoldt gefokusde viering van kulturele erfenis tot ‘n geleentheid en uitnodiging vir almal om deel te neem. Die fees vervul die behoefte van die huidige gemeenskap vir blootstelling van plaaslike talent en enterpreneurskap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *